Z organizacijo in izvedbo različnih dogodkov in prireditev kot so poročne in rojstnodnevne zabave, razna srečanja, obletnice ter drugi zasebni ali poslovni dogodki za vse generacije in vsak namen imava dolgoletne izkušnje ter številne reference. Za vsak dogodek ali prireditev pripraviva tudi scenarij in poseben izbor glasbe.

Zagovarjava oseben pristop, zato scenarij za dogodek, izbor glasbe ter morebitne animacijske in druge vsebine vedno pripraviva v sodelovanju z naročnikom in v skladu z njegovimi pričakovanji.

Najina ponudba zajema:

  • – pripravo osebno prilagojene idejne zasnove in scenarija dogodka;
  • – pripravo in izvedbo animacijskih vsebin;
  • – povezovanje dogodka v slovenskem, srbohrvaškem ali angleškem jeziku;
  • – profesionalno osvetlitev in ozvočenje prireditvenega prostora;
  • – zabavo z glasbo za vsak namen in vse generacije, v skladu z željami naročnika.

Kontakt

2PARTY, Glasba in storitve,
Slobodan Mrkonjić, s. p.
Šercerjeva cesta 10, SI-3320 Velenje
tel.: +386 41 622 148
e-mail: info@djmrky.com